For næringslivet

Gaver fra norsk næringsliv har bidratt til å redde liv på sjøen i 125 år. Se hvordan din bedrift kan støtte dette arbeidet.