Internasjonalt arbeid

Gjennom vår 125 år lange historie har vi bygd en sterk og god kompetanse innen søk- og redningsarbeid på sjøen, en kunnskap som kan utgjøre betydelig forskjell i hverdagen til folk også utenfor Norge.

Vårt internasjonale arbeid

Hvert år drukner mer enn 400 000 mennesker i verden. Dette kan vi ikke forholde oss likegyldige til. Med vår 125 år lange historie ønsker vi å bidra med vår kunnskap og kompetanse utenfor våre landegrenser. Det er et stort behov for kompetanse innen livredning, maritim søk og redning, og forebygging. I tillegg er det et behov for kompetanse knyttet til flom og andre naturkatastrofer.

Redningsselskapet arbeider for å utvide samarbeidet med søsterorganisasjoner rundt om i verden, men også gjennom organisasjoner som International Maritime Rescue Federation, IMRF.

Dette jobber vi med nå:

Rita Djata fra Varela med eliasbamsen Kai. Redningsselskapet ønsker å utstyre lokalsamfunnene på kysten med redningsvester for både store og små.

Vil styrke sjøredning i Guinea Bissau

Redningsselskapet ønsker å bidra til at kystbefolkningen i det vestafrikanske landet Guinea-Bissau får en tryggere hverdag ved og på sjøen.

Hvert år drukner over 370 000 mennesker på verdensbasis. Afrika er det mest utsatte kontinentet. Langs kysten på fastlandet og på de 16 befolkede øyene i Guinea Bissau livnærer de fleste familiene seg av fiske. Mennene drar ut på fiske i usikre farkoster, mens kvinnene tar i mot fangsten på stranda, sløyer og salter den. Deretter bringer de den videre til markedet for salg, gjerne i båt sammen med barna.

– Når en fisker omkommer får det enorme konsekvenser i et land der to av tre lever under fattigdomsgrensen. Familien mister ikke bare en far og en ektemann, men også en inntekt som sikrer at barn får gå på skole og får helsehjelp når de trenger det, sier Vivi Schumann, prosjektleder for internasjonalt arbeid i Redningsselskapet.

I oktober reiste hun rundt i Guinea Bissau sammen med Rui Antonio da Silva, en lokal ildsjel som er leder for Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC). Senteret koordinerer søk og redningsaksjoner på sjøen i Guinea Bissau, og vil være den viktigste samarbeidspartneren i prosjektet.

Schumann forteller at landet kun har to 10-meters, åpne redningsbåter. Fiskerne bruker enkle båter som er utsatt i dårlig vær, og mangler kommunikasjonsutstyr til å melde fra hvis de trenger hjelp. Mobildekningen er dårlig og VHF-radioer er fraværende.

 

Redningsvester vil redde liv

– Med forholdsvis enkle tiltak kan vi bidra til at færre drukner. Lokale myndigheter ønsker oss velkommen til å fylle et stort tomrom, sier Schumann.

Fram mot jul vil Redningsselskapet samle inn penger til innkjøp av redningsvester til voksne og barn.

– Flyteplaggene som finnes er kjøpt fra nabolandene, de er brukte og ofte i dårlig stand. Vestene vi bidrar med vil redde liv, det er lokalbefolkningen overbeviste om, sier Schumann.

På sikt er målet å bidra med VHF-utstyr og bygge opp lokale, maritime kommunikasjonssentre, der kvinnene får en nøkkelrolle i å ta i mot anrop om hjelp og bringe dette videre. Redningsutstyr og opplæring blir også viktig i prosjektet som skal finansieres ved hjelp av eksterne bidrag.

 

Redningsselskapet har flere samarbeid på tvers av landegrensene:

  1. Redningsfartøyet «Peter Henry von Koss» inngikk i Frontex-operasjonen Poseidon i Hellas sommeren 2015 til juni 2017.

  2. I 2015 startet Redningsselskapet et samarbeid med søsterorganisasjonen Hellenic Rescue Team for å gjennomføre kurs og opplæring av frivillige i Hellas. Dette arbeidet foregår fortsatt.

  3. Hvert år deltar åtte frivillige fra Redningsselskapet for å utveksle erfaringer med våre søsterorganisasjoner i Europa gjennom IMRF Life Boat Crew Exchange Programme.

  4. Opplæring av mannskap på redningsstasjoner i Marokko fra 2016.

  5. Bistand og opplæring på Guinea-Bissau.

Jeg ønsker å støtte Redningsselskapet arbeid

Kontonummer: 5005.26.50000

Velg type …


For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle fødselsnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger fødselsnummeret ditt.

Redningsselskapet følger regelverk i forhold til behandling av personopplysninger for givere.

Jeg vil betale med …

(Registrering av navn på dette bidraget gjøres i etterkant.)

Kontonummer: 5005.26.50000

Velg type …


For å kunne gi deg skattefradrag ber vi om at du oppgir ditt fulle fødselsnummer. Les mer om skattefradrag og hvorfor vi trenger fødselsnummeret ditt.

Redningsselskapet følger regelverk i forhold til behandling av personopplysninger for givere.

Jeg vil betale med …

(Registrering av navn på dette bidraget gjøres i etterkant.)